oneplus

بزر‌گترین شکست‌های گوشی‌های هوشمند در سال 2020

در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های هوشمند متنوعی راهی بازار شدند که مطابق معمول برخی از آن‌ها ویژگی‌های جذابی به ارمغان آوردند اما از طرف دیگر شاهد شکست تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در این حوزه و گوشی‌ها هم بودیم. در ادامه به بزرگترین شکست‌های گوشی‌های هوشمند در س ...